Kunst & Cultuurroute Middelburg

Anneke de Vries - Zeeuwse Gast - Petra Bouman

Anneke de Vries

Ik volgde van 1975 tot 1979 op de Stadacademie te Maastricht de opleiding edelsmeden. De Stadsacademie was destijds de enige kunstacademie in Nederland met een opleiding edelsmeden. Mijn leermeester was Fons Paanakker, hij leerde mij zilver- en goudsmeden, stenen zetten, schakelkettingen maken en ringen solderen. Het echte edelsmeden dus. Maar omdat het een kunstopleiding was, introduceerde Paanakker ook andere materialen die overal te vinden zijn en gebruikt kunnen worden, kiezelstenen bijvoorbeeld.
In die tijd kwam het gebruik van plexiglas en staal in sieraden op. Ik vond dat niet alleen mooi materiaal, de strakke vormen die die sieraden daarmee kregen spraken mij sterk aan. Nu, jaren later gaat mijn voorkeur nog altijd uit naar alternatieve materialen.

De stichting Kunst & Cultuurroute Middelburg

De Stichting Kunst- & Cultuurroute Middelburg is in 1999 opgericht en heeft dus in 2014 haar 15-jarig bestaan gevierd. 

In de tijd voor oprichting waren sommige galeries wel open op de eerste zondag van de maand maar andere weer niet. Vooral uit een oogpunt van dienstverlening naar de bezoekers van Middelburg is met de oprichting van de stichting gestreefd naar structuur rondom de openstelling van galeries en ateliers. Bedoeling van de stichting was daarmee enerzijds dienstverlening aan de zondagse bezoekers van het historische hart van Middelburg en anderzijds het bieden van ondersteuning aan de galeries en ateliers.

De stichting vloeit voort uit het initiatief van een aantal galeriehouders, waarbij Lia Hector van Galerie T zeker vermelding verdient. De stichting kent een dagelijks bestuur met daaromheen een grote groep van vrijwilligers die zich met tal van ondersteunende en organiserende taken bezighouden. 

In het begin was de animo onder kunstenaars niet zo groot, maar van lieverlee is het enthousiasme toegenomen en het aantal deelnemende ateliers en galeries beweegt zich al jaren rond de 40. De meeste van de deelnemende galeries en ateliers bevinden zich in het historische hart van Middelburg en zijn op loopafstand van elkaar en zo wordt een route gevormd. Men zou dus via die route op één middag alle deelnemers  kunnen bezoeken, maar voor een serieus bezoek aan alle adressen is één middag veel te beperkt. 

Kunst & Cultuurroute Middelburg

Sinds een aantal jaren valt de Kunst en Cultuurroute ook samen met de koopzondag. Hiermee worden twee vliegen in één klap geslagen; winkelend publiek kan op diezelfde zondagmiddag een galerie of atelier bezoeken en andersom kunnen kunstliefhebbers van de gelegenheid gebruik maken om nog wat te winkelen.

Wat de bezoekers aan een galerie of atelier kunnen verwachten is wisselend want de aard van de kunst binnen de route is divers; onder andere schilderkunst, beeldhouwwerk, etsen, teksten, sieraden, hoeden, druktechnieken en keramiek. De betreffende kunstenaar of galeriehouder is uiteraard bereid om toelichting te geven op de aanwezige kunst, maar zal dat alleen doen als er van de kant van de bezoeker behoefte is aan toelichting of uitleg. Vanzelfsprekend behoort het ter plekke aanschaffen van kunst ook tot de mogelijkheden, al is dat niet de primaire doelstelling van de openstelling. Het gaat bij de route vooral om het tonen van de kunst en om de kennismaking daarmee. 

Zoals gezegd telt de route diverse kunstvormen maar dat zegt nog niets over de kwaliteit. Een wellicht gevoelig onderwerp maar er wordt naar gestreefd een bepaald kwaliteitsniveau te handhaven. Dat betekent dat wanneer een galerie of atelier zich aanmeldt voor deelname, er eerst een kwaliteitstoets plaatsvindt alvorens de nieuwe deelnemer daadwerkelijk in de route wordt opgenomen. Daarbij moet niet alleen de vraag worden beantwoord of er sprake is van een zekere mate van professionaliteit, maar ook of de aard van de kunst past binnen het karakter van de route en tevens of de variëteit binnen de route wordt vergroot. 

In de loop van de jaren zijn er ook thema's ontwikkeld die activiteiten omvatten die in samenhang met de route op de eerste zondag worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn: het thema Kind & Kunst, de Poëziedag, de Boekenmarkt, de Kunstmarkt, en VÓL - Koren. Deze laatste staat inmiddels op eigen benen. Bedoeling van de thema's is dat ze een aanvulling zijn op de route. Het gaat dus om kunstgerelateerde activiteiten of evenementen. In het jaarprogramma is aangegeven wanneer de diverse thema's zijn geprogrammeerd.

Het land kent nog een aantal vergelijkbare kunstroutes. Net als Middelburg gaat het soms om steden met een historisch hart. Bijvoorbeeld Dordrecht en Amersfoort. In 2013 is door de Erasmus Universiteit een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar genoemde drie kunstroutes. Uit dat onderzoek komt naar voren dat Middelburg het nog niet zo gek doet! Maar dat betekent allerminst dat de stichting op zijn lauweren kan rusten. Steeds wordt geprobeerd de aantrekkingskracht van de route te behouden of zelfs te vergroten.  

 

Deelnemers

Op deze pagina vindt u alle deelnemers aan onze Kunst en Cultuurroute Middelburg.

Door op de naam te klikken opent zich een pagina met informatie over de betreffende deelnemer.

Deelnemers

{loadposition anderedeelnemers}

Henriette Verburgh

Henriette Verburgh - Zeeuwse Gast - Pakhuis 22

VREEMDEN, meer niet…?

Als je met iemand in de tram zit denk je niet in overeenkomsten en verschillen tussen je medereizigers. Er zitten vreemden. Personages waar je niets mee te maken hebt.
Mijn werk gaat over deze vreemden, of liever vermeende vreemden. Mensen die ongewild, ongeweten aan elkaar gelinkt zijn via banden. Niet alleen familiebanden, rollen, gevoelsbanden maar ook via banden die we zelf niet kunnen benoemen, of niet eens door hebben. Het gaat over mensen die er zijn, geweest zijn en nog komen en die met elkaar een vreemde dans uitvoeren die we leven noemen. Een dans over de dood heen.

Kunstmarkt op het Abdijplein, 5 augustus 2018

kunstmarkt2012
Op zondag 5 augustus vindt, zoals elk jaar op de 1e zondag van augustus, de Kunstmarkt plaats. Een evenement dat plaatsvindt onder de vlag van de Stichting Kunst- & Cultuurroute Middelburg.
Een gevarieerd gezelschap kunstenaars presenteert dan op het mooie Abdijplein tussen 12.00 en 17.00 uur zijn of haar creativiteit. Het aanbod aan kunst is zeer divers, uiteenlopend van schilderijen en tekeningen tot keramiek, sieraden, objecten vervaardigd van diverse materialen, fotografie, poëzie en houtbewerking. En uiteraard kan er op een Kunstmarkt ook gekocht worden!

Ook dit jaar zullen ruim 60 kunstenaars deelnemen aan de markt. Daaronder zijn goede bekenden die al bij eerdere jaargangen van de partij waren. Maar daarnaast is het aantal nieuwe deelnemers verder uitgebreid. Bekend en vertrouwd dus, maar ook nieuw en verfrissend.
Kom dus een kijkje nemen bij deze diversiteit aan kunst op het Abdijplein!

Middelburg VÓL - Koren

Op een groot aantal locaties in het historische hart van Middelburg treden koren, zanggroepen en ensembles op uit de regio en ver daarbuiten en het talrijke publiek heeft vrij toegang.
Vol-Koren is het grootste en leukste koorfestival van Zeeland en omstreken, een zangfestijn voor jong en oud, waarin niks moet en alles kan. Daar moet je geweest zijn, daar moet je hebben gezongen...

Geschiedenis
In 1999 werd naar idee van Lia Hector en Fred van Duivenvoorde een bescheiden werkgroep geformeerd. De maand juli werd uitgezocht om het thema "Vol -koren" te organiseren. Locaties werden gezocht, koren benaderd, zang- en inzingroosters opgesteld, gastvrouwen gezocht, programmaboekjes gekopieerd en geniet. Zo ging op zondag 4 juli 1999 de eerste "Middelburg vól-koren" van start: in de Koorkerk, de Kloostergangen, de Salon der Hedendaagse Kunst, de Graanbeurs en De Drvkkery.

Al snel na de eerste succesvolle jaren besloten we het festival van 2002 uit te breiden tot een tweedaagse. Die twee dagen bleken ook wel nodig, want de vierde editie van "Middelburg vól-koren" telde niet minder dan 36 deelnemende koren! Alle jaren hierna waren erg succesvol en jawel, in 2012 was volkoren een driedaags festival; vrijdagavond staan op het Abdijplein twee podia. Op één ervan zingen de Sea Sound Singers en Seaside Rendez-vous, en op het kleinere podium ernaast speelt de band Rose Motion tussen de kooroptredens door.

Inmiddels is Vol-koren een enorm festival en komt het tot stand i.s.m. de Kunst & Cultuurroute, maar staat het geheel op eigen benen!

Nieuwsblog

Welkom op de nieuwspagina van de Kunsten Cultuurroute Middelburg. Wij doen ons best hier de laatste nieuwtjes van de route weer te geven, maar er is meer! Bekijk hiervoor ook onze facebookpagina en volg ons op Twitter!

Sociëteit De Vergenoeging

Adres:
Gortstraat 30
4331 LC MIDDELBURG
www.sociëteitdevergenoeging.nl

Openingstijden:
1e zondag van de maand van 13.00 – 17.00 uur tijdens de Kunst- en Cultuurroute Middelburg

 

{fshare} 

Stadhuis, Touristshop

Voor rondleidingen stadhuis
Adres:
Markt 51
4331 LK Middelburg
www.touristshop.nl

{fshare} 

Stadsdichter

Karel Leeftink is Stadsdichter van Middelburg. Via de media is hij te horen en te zien bij optredens op verschillende podia in de stad.

De stadsdichter dicht over actuele gebeurtenissen, evenementen en dingen die hem opvallen. In dit kader neemt hij ook deel aan onze werkgroep Poëzie en voelt hij zich betrokken bij Kunst & Cultuurroute Middelburg.

Gedichten die Karel ons ter beschikking stelt zullen wij hier plaatsen.

Van Klassiek tot Populair 2018

Van Klassiek tot Populair

De Werkgroep Van Klassiek tot Populair organiseert en coördineert optredens van meerdere kleine muziekgezelschappen met verschillende achtergronden en genres die met mini-uitvoeringen op bijzondere locaties de kunstroute levendig maken.

Op 1 april, eerste Paasdag, is het weer zover! Al onze deelnemers open hun deuren voor u. Dit jaar kunt u bij maar liefst 6 deelnemers terecht voor muziek door de Zeeuwse Muziekschool. De muziekanten zijn:

 • Blokfluitkwartet Alma del Core
  Marlies van Eenennaam
  Judith Koppejan
  Anne-Marie de Beer
  Marja Smet
  Repertoire o.a. Argentijnse tango’s
 • Klarinetduo
  Myrthe Prins
  Hans Niese
  O.a. duetten van J.S. Bach en klarinetduetten van W.A. Mozart. 
 • Tricycle, een singer-songwriters trio 
  Noëlle Sallent (lead zang en gitaar) 
  Vera van der Heijden (gitaar)
  Eva Mallekoote (back-up zang en gitaar) 
  Singer-songwriting met invloeden van pop en indie rock, ballads e.d. 
 • Brook & Fields, een singer-songwriters duo
  Marith van Beek(Brook)
  Roos van der Velde (fields)
  Sing and songwriting, eigen muziek en ook een aantal covers. 
 • Zangkwartet
  Het Middelburgs gelegenheidskwartet zingt klassiek. Van Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt: geestelijke werken en stukken over de liefde uit de afgelopen eeuwen.

  Onderstaand een schematische weergave welke artiesten u op welke lokaties kunt vinden en de adressen van de verschillende lokaties.