Kunst & Cultuurroute Middelburg

gierzwaluwen

ach, ze weten het zelf niet
zo onbekommerd en onbezwaard
zo hemels ze liefde bedrijven
zo luchts en zo licht ze zomer zijn
zo zwieren slieren slaken
zo stads als het vrijdags carillon
zwermen zwenken avondzon: ja,
schreeuw het maar van de daken 

wat brengt hen hier dan doet hen gaan
zwaluw te heten niet te zijn
anders dan zich te blijven
gevels te zeilen wolken te jagen
niet meer dan een luttele honderd dagen
een stadsmuzak te zijn

om dan op een avond de hemel verweesd 
de hondsdagen te laten
voorgoed voorlopig dan toch voordat
een dovend licht boven de stad
de laatste zomer duidt
zijn zij vertrokken naar daar weg en zoek 
eens ooit en weleer

om dan weer te kunnen keren

Karel Leeftink
Stadsdichter van Middelburg

als de stilte nooit meer stopt

als dan

het lawaai verstomt
de papieren zijn getekend

de wereld verder gaat
en jij maar blijft 
blijft waar geen woorden zijn

scherven slechts en tranen
waar terug is noch vooruit 
(zo lijkt het dan toch)

waar de stilte nooit meer stopt

 

als dan 

beelden vervagen
geuren verdwalen
hoe klonk je stem?

vasthouden loslaten 
ontwaken wakker worden wordt

 

De stichting Kunst & Cultuurroute Middelburg

De Stichting Kunst- & Cultuurroute Middelburg is in 1999 opgericht en heeft dus in 2014 haar 15-jarig bestaan gevierd. 

In de tijd voor oprichting waren sommige galeries wel open op de eerste zondag van de maand maar andere weer niet. Vooral uit een oogpunt van dienstverlening naar de bezoekers van Middelburg is met de oprichting van de stichting gestreefd naar structuur rondom de openstelling van galeries en ateliers. Bedoeling van de stichting was daarmee enerzijds dienstverlening aan de zondagse bezoekers van het historische hart van Middelburg en anderzijds het bieden van ondersteuning aan de galeries en ateliers.

De stichting vloeit voort uit het initiatief van een aantal galeriehouders, waarbij Lia Hector van Galerie T zeker vermelding verdient. De stichting kent een dagelijks bestuur met daaromheen een grote groep van vrijwilligers die zich met tal van ondersteunende en organiserende taken bezighouden. 

In het begin was de animo onder kunstenaars niet zo groot, maar van lieverlee is het enthousiasme toegenomen en het aantal deelnemende ateliers en galeries beweegt zich al jaren rond de 40. De meeste van de deelnemende galeries en ateliers bevinden zich in het historische hart van Middelburg en zijn op loopafstand van elkaar en zo wordt een route gevormd. Men zou dus via die route op één middag alle deelnemers  kunnen bezoeken, maar voor een serieus bezoek aan alle adressen is één middag veel te beperkt. 

Kunst & Cultuurroute Middelburg

Sinds een aantal jaren valt de Kunst en Cultuurroute ook samen met de koopzondag. Hiermee worden twee vliegen in één klap geslagen; winkelend publiek kan op diezelfde zondagmiddag een galerie of atelier bezoeken en andersom kunnen kunstliefhebbers van de gelegenheid gebruik maken om nog wat te winkelen.

Wat de bezoekers aan een galerie of atelier kunnen verwachten is wisselend want de aard van de kunst binnen de route is divers; onder andere schilderkunst, beeldhouwwerk, etsen, teksten, sieraden, hoeden, druktechnieken en keramiek. De betreffende kunstenaar of galeriehouder is uiteraard bereid om toelichting te geven op de aanwezige kunst, maar zal dat alleen doen als er van de kant van de bezoeker behoefte is aan toelichting of uitleg. Vanzelfsprekend behoort het ter plekke aanschaffen van kunst ook tot de mogelijkheden, al is dat niet de primaire doelstelling van de openstelling. Het gaat bij de route vooral om het tonen van de kunst en om de kennismaking daarmee. 

Zoals gezegd telt de route diverse kunstvormen maar dat zegt nog niets over de kwaliteit. Een wellicht gevoelig onderwerp maar er wordt naar gestreefd een bepaald kwaliteitsniveau te handhaven. Dat betekent dat wanneer een galerie of atelier zich aanmeldt voor deelname, er eerst een kwaliteitstoets plaatsvindt alvorens de nieuwe deelnemer daadwerkelijk in de route wordt opgenomen. Daarbij moet niet alleen de vraag worden beantwoord of er sprake is van een zekere mate van professionaliteit, maar ook of de aard van de kunst past binnen het karakter van de route en tevens of de variëteit binnen de route wordt vergroot. 

In de loop van de jaren zijn er ook thema's ontwikkeld die activiteiten omvatten die in samenhang met de route op de eerste zondag worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn: het thema Kind & Kunst, de Poëziedag, de Boekenmarkt, de Kunstmarkt, en VÓL - Koren. Deze laatste staat inmiddels op eigen benen. Bedoeling van de thema's is dat ze een aanvulling zijn op de route. Het gaat dus om kunstgerelateerde activiteiten of evenementen. In het jaarprogramma is aangegeven wanneer de diverse thema's zijn geprogrammeerd.

Het land kent nog een aantal vergelijkbare kunstroutes. Net als Middelburg gaat het soms om steden met een historisch hart. Bijvoorbeeld Dordrecht en Amersfoort. In 2013 is door de Erasmus Universiteit een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar genoemde drie kunstroutes. Uit dat onderzoek komt naar voren dat Middelburg het nog niet zo gek doet! Maar dat betekent allerminst dat de stichting op zijn lauweren kan rusten. Steeds wordt geprobeerd de aantrekkingskracht van de route te behouden of zelfs te vergroten.  

 

Deelnemers

Op deze pagina vindt u alle deelnemers aan onze Kunst en Cultuurroute Middelburg.

Door op de naam te klikken opent zich een pagina met informatie over de betreffende deelnemer.

Deelnemers

{loadposition anderedeelnemers}

Kunst- Fietsroute Middelburg

Op zaterdag 17 en zondag 18 september van 11.00 tot 17.00 uur kunt u fietsend (of met de auto) een route afleggen en meer dan 30 kunstenaars bezoeken die buiten de veste van Middelburg werken. Het kunstaanbod is zeer gevarieerd met activiteiten en demonstraties op en nabij de locaties. Alle deelnemers aan deze speciale route vindt u onderstaand terug op 3 pagina's. Onderaan de pagina kunt u doorklikken naar de volgende pagina.

De routedeelnemers zijn op deze dagen herkenbaar aan de vlag van de Kunst en Cultuurroute Middelburg. 
Een printbare routekaart kunt u hier downloaden of afhalen bij de Kunst- Fietsroutedeelnemers zelf. 
Een overzicht van de deelnemers in pdf-bestand vindt u hier!

Let op!Deelnemers Conny Bogaard, Judy Nieuweboer, Jaqueline Schot, Nel Douma en Elvia Daeter zijn alleen op zondag geopend.

De Kunst- Fietsroute Middelburg is een evenement van de Kunst en Cultuurroute Middelburg dat plaatsvindt in het derde weekend van september. Naast de website en facebookpagina van de KCRM kunt u ook nieuws over de Kunstfietsroute vinden op een eigen Facebookpagina !

Klik op de oranje lees-meer-links onder de introductie van elke kunstenaar om eventuele nadere informatie te kunnen lezen.

Middelburg VÓL - Koren

Op een groot aantal locaties in het historische hart van Middelburg treden koren, zanggroepen en ensembles op uit de regio en ver daarbuiten en het talrijke publiek heeft vrij toegang.
Vol-Koren is het grootste en leukste koorfestival van Zeeland en omstreken, een zangfestijn voor jong en oud, waarin niks moet en alles kan. Daar moet je geweest zijn, daar moet je hebben gezongen...

Geschiedenis
In 1999 werd naar idee van Lia Hector en Fred van Duivenvoorde een bescheiden werkgroep geformeerd. De maand juli werd uitgezocht om het thema "Vol -koren" te organiseren. Locaties werden gezocht, koren benaderd, zang- en inzingroosters opgesteld, gastvrouwen gezocht, programmaboekjes gekopieerd en geniet. Zo ging op zondag 4 juli 1999 de eerste "Middelburg vól-koren" van start: in de Koorkerk, de Kloostergangen, de Salon der Hedendaagse Kunst, de Graanbeurs en De Drvkkery.

Al snel na de eerste succesvolle jaren besloten we het festival van 2002 uit te breiden tot een tweedaagse. Die twee dagen bleken ook wel nodig, want de vierde editie van "Middelburg vól-koren" telde niet minder dan 36 deelnemende koren! Alle jaren hierna waren erg succesvol en jawel, in 2012 was volkoren een driedaags festival; vrijdagavond staan op het Abdijplein twee podia. Op één ervan zingen de Sea Sound Singers en Seaside Rendez-vous, en op het kleinere podium ernaast speelt de band Rose Motion tussen de kooroptredens door.

Inmiddels is Vol-koren een enorm festival en komt het tot stand i.s.m. de Kunst & Cultuurroute, maar staat het geheel op eigen benen!

Middelburg, let op uw zaak!

de bordjes zijn verhangen de borden zijn verzet
wat tot voor kort voor eeuwig leek
niet meer dan een gegeven
onomstreden en onbetwist
is plotsklaps nu verleden

 

met stille trom en zonder haast haast
snood en stiekem sluw en slim
neemt een leger grenscorrecties
onze oude hoofdstad in
was de Noordweg tot op heden
slechts in naam vreemd grondgebied
onderdeel van de historie
volksgeloof en verder niet
is-ie nu met woord en daad
en zonder slag stoot onverveeerd
in een moment van achteloosheid
door de buur geannexeerd
 

Middelburg  en Middelburgers
let op uw zaak en bij onraad
houdt uw dochters binnenshuis grijpt
naar de wapens weest paraat
want als u niet oplet, medeburgers,
Maneblussers, al te saam
zult u straks borden met  St Laurens
bij de Lange Jan zien staan!!

 

Karel Leeftink
(stadsdichter Middelburg)

 

over het plaatsen van borden met de plaatsnaam Sint Laurens
op plekken waar tot voor kort gewoon Middelburg stond

 

Middelburg, nieuwjaarsdag

niet ver van de hemel vlakbij het station
staat de grote caravan nog waar het nieuwe jaar begon
de slaapster die er woonde is onlang pas ontwaakt
zij was de grote liefde van het neefje van Klaas Vaak
de laatste oliebollen en een restje vonkelwijn
staan te dromen op de tafel om zichzelf slechts te zijn

aan de rand van het water hier aan de Blauwe dijk
zit de hoop op eeuw’ge vrede wat te mijmeren zij aan zij
met de kleine spikkellijster en zijn elegante vrouw
die de eerste dagen van het jaar ooit deuntjes zingen zou 
en de geesten van het verleden drijven nog in het kanaal
tussen aalscholvers en drijfvuil en wat oudejaarskabaal

de Lange Jan staat in brand wordt hier en daar beweerd
want in de stal is het Kindje met zijn ouders gelogeerd
de heksen doen een heksenproef bij het scheiden van de Markt
waar de beelden van het stadhuis de salsa dansen ’s avonds laat

nu dan Koning Winter zijn paleis niet meer verlaat
holt een bende hyacinthen jolig door de Nederstraat
hoe ze nu in toom te houden is een vraag naar heg noch steg
daartoe wordt straks op het stadskantoor een overleg belegd
alle winden op de kaaien waaien met zichzelf mee
als het licht van rood op groen springt draagt het water naar de zee

er gaat een lopend vuurtje door het centrum van de stad
dat eindigt in het Abdij waar fluks een knoop wordt doorgehakt
waar ooit de nacht zal vallen is de weg gerepareerd
een sigaar uit eigen doos wordt praal en pronk gepresenteerd
de voornemens hoe goed ze ook zijn, gaan nu al over boord
want principes zijn principes in principe slechts een woord

de guitige een-tweeling zoekt in Rittenburg zijn weg
de stilte vindt een schuilplaats in de nissen van de kerk
alwaar de klokken schuinsmarcheren met de orgelist
die later in een dronken bui zich in een noot vergist

koningin Emma, het beste mens, zit heel kalm en zeer bedaard
al tijden lang te wachten op de prins op het witte paard
de hageprekers uit de buurt die zuipen zich weer klem
wat verderop is het carillon door het vuurwerk wat ontstemd
maar dat mag de pret niet drukken zegt de buurtagent aldaar
alle dagen slechts één draadje is een hemdsmouw in een jaar

de ooit zo trotse gouden eeuw kniest knort klaagt zemelt zucht 
en kijkt met lede ogen de kokmeeuw bevlogen lucht
de burgervader op het kantoor draait alle tientjes om
met Schraalhans in de keuken slaat-ie op de grote trom 

waarheen waartoe waarom en hoe waarmee en ook wanneer
dat is de vraag maar niet vandaag niet bij de pakken neer
nee, de wijsheid zit toch in de kan dus drinken we de wijn
wieweet dat alle zwarte sneeuw als voor de zon verdwijnt

Karel Leeftink

(stadsdichter Middelburg)

 

Nieuwsblog

Welkom op de nieuwspagina van de Kunsten Cultuurroute Middelburg. Wij doen ons best hier de laatste nieuwtjes van de route weer te geven, maar er is meer! Bekijk hiervoor ook onze facebookpagina en volg ons op Twitter!

onderaan de toren (Falco peregrinus)

onderaan de toren (Falco peregrinus)
 

dan liggen er beentjes, botjes, schedeltjes soms,
een snavel, poot, een her en der van ooit bevlogen leven
wat veertjes kluut een vleugel duif
verstrooid, geplukt, geplozen, uit
de hemel komen vallen buit van rovers op de toren 

daar zit het echtpaar moordenaar
daarboven onbekommerd van de prins geen kwaad te weten
te poetsen, rekken, bekken trekken, knikkebollen soms
dan weer alert met haviksogen koud de hemel af te meten
vlakbij de klok, de gouden wijzers, die de dagen ongeroerd
door matte winters slepen

(eens vreemde kinderen van de leeg geblazen landen
waar een jager doolt wat kudden in verloren uren dwalen
de wereld zich vergaapt aan haar schier oneindigheid,
zijn zij nu de nieuwe wilden die de oude steden heersen
in een vorstelijk habijt de ruimte vorm richting en tijd
naar eigen goeddunken bepalen) 

 

de schoonheid is meedogenloos en woont in valkenbroed  
hooghartig, fier en gracieus, gespierd, koket en stoer
kunnen zij niets dan valken zijn zich storten op het leven
altijd zichzelf nooit twijfelend eens aan doel van hun streven
trots pronkend bij het klokkengat, het mooiste koppel van de stad

 

 

Karel Leeftink, 23 februari 2015
(geschreven ter gelegenheid van de aankomst van het voorjaar 2015)

 

Opening KCRM-seizoen 2016

verhuur je dochter voor een ezel
verkoop je huid voor een penseel
snijd je oor ontsteek de hemel
woon de leegte drink de kelk
doe het doek van vreemd verlangen
kermen blauwe ruiters gaan
spoorslags kus de heilige madonna's
blanke borsten huil de maan

vermeet een boom van twaalf meter
bedruk de muur met eigen zweet
met een beitel beelden stormen
aan de boorden van de schreeuw
vind de nachtramen gesloten
van het prentenkabinet
weet dat alleen de allergrootste
zonnebloemen buiten zet

met naald en draad vang je de wereld
verdraai de waarheid met een streek
doe het canvas winden bollen
kerf de onmacht in je hand
zet je ongekamde dromen
in een kast van claire obscure
waar zich het bleke melkmeisje
warmde aan het vagevuur

als dit alles is gebeiteld
in de bolster van je weten
en de branding in je aders
op je kusten storm brengt
als de paarden in je weiden
door het bevroren hekwerk breken
en de vogels in je zaligheid
en ziel naar het zuiden gaan

dan is het de hoogste tijd
het uur u heeft geslagen
er is geen ontkomen meer
aan wat eens vermijdelijk was
dan rest enkel nog de deelname
de dag is aangebroken
aan de kunst- en ook cultuurroute
van onze fraaie stad

Karel Leeftink
t.g.v. opening seizoen Kunst- en Cultuurroute 2016

Rozengeur

Hof van Sint Jan


rozengeur is wellicht wat veel
daarentegen maneschijn

wordt gratis iedereen verstrekt
maar ook zorg aandacht en respect
erkenning en waardering

wordt mij dan toch verteld
(en wie ben ik?)

in deze hof waar tijd en spechten
in verknoeste bomen struinen
in de tuinen wordt gespeurd 
naar onbespoten morgenrood
zijn de schaars bemoste muren
zachte handen die de klanken
van de Lange Jan wat verderop
de poort naar binnen leiden

in deze hof waar mensen mensen
met hun fouten en gebreken
mogen worden mensen mensen
helpen mens te kunnen zijn
zijn de rijk bemoste muren
sterke armen die het leven
in zijn overvloed en bontheid door
de poort naar binnen wenken

in deze hof
waar rozen geuren gaan 
en maneschijn logeert

 

Karel Leeftink
stadsdichter Middelburg
juni 2015

 

Sociëteit De Vergenoeging

Adres:
Gortstraat 30
4331 LC MIDDELBURG
www.sociëteitdevergenoeging.nl

Openingstijden:
1e zondag van de maand van 13.00 – 17.00 uur tijdens de Kunst- en Cultuurroute Middelburg

 

{fshare} 

Stadhuis, Touristshop

Voor rondleidingen stadhuis
Adres:
Markt 51
4331 LK Middelburg
www.touristshop.nl

{fshare} 

Stadsdichter

Karel Leeftink is Stadsdichter van Middelburg. Via de media is hij te horen en te zien bij optredens op verschillende podia in de stad.

De stadsdichter dicht over actuele gebeurtenissen, evenementen en dingen die hem opvallen. In dit kader neemt hij ook deel aan onze werkgroep Poëzie en voelt hij zich betrokken bij Kunst & Cultuurroute Middelburg.

Gedichten die Karel ons ter beschikking stelt zullen wij hier plaatsen.

tis altijd weer een feest

tis altijd weer een feest
tis altijd weer genieten
als je van weggeweest
terug keert naar de stad
wanneer je op de snelweg
ja blijft u wel opletten
van ver de fraaie netten
van de golfbaan al ziet

een staaltje van bouwkunst
van grootsteedse allure
een fraaie ouverture
naar wat de stad ons biedt
met bluf branie bravoure
die een ieder zal beroeren
met grootsheid pracht en staatsie
is hier iets neergezet

dat zich voorwaar kan meten
laat ons dit niet vergeten
met menig voorbeeld elders
van toparchitectuur
te samen met het het moet gezegd
fraai vormgegeven park Zep
is de entrée naar onze stad
een parel in de kroon 

tis altijd weer een feest
tis altijd weer genieten
als je van weggeweest
terug keert naar de stad
te meer daar je de pijn
van het zicht op de oude sannie
van Oostkerk stadhuis Lange Jan  
voor altijd wordt bespaard

Karel Leeftink
(stadsdichter Middelburg)

 

trugkieke (mens zijn)

het verdriet het berouw de moed de wroeging
de schroom de vragen het zoeken het knagen
het doen alsof vooral niet laten blijken
de stad die brandde geblakerd uur
het had ik maar of had ik maar eerder of niet
had ik maar meer later anders of minder
gehoopt en gedroomd de grap en de vloek
het bordje voor het raam van het café om de hoek
had ik niet gezwegen gepikt en gevreesd
was ik maar niet zo toen maar anders geweest
het wegkijken het veinzen het niet kunnen weten
de stille tocht uit de stad naar het station
als ik dat had geweten het geweten de angst
te doen te laten te handelen te praten
redenen gezocht eerst toen daarna later
linten vliegtuigen in uren oktober 
verhalen gemaakt die ik zelf ging geloven
verteld steeds opnieuw keer op keer dan verzwegen 
het verdringen het slikken het wankelen het moeten
de molen die sprong de dijken die gaapten
het zich arrangeren de schuld en het boeten
het bidden het bloeden het huilen vermoeden
het vrezen vergeten het niet kunnen bevroeden
het gerucht in de morgen de tanks op de markt
het verraad en de pijn het bedrog en het schelden
de afkeer de moffen het schimpen de helden
die werden gemaakt en gefluisterd gebroken
haar eerste stappen op vaderlands’ bodem
de twijfel het verwijten beproeven verbijten
de slechten en goeden de bokken en geiten
de wraak en de driekleur hoe zwart-wit steeds grijzer

hoe zwart-wit steeds grijzer
hoe zwart-wit steeds grijzer

hoe mens te zijn hoe mens te blijven
mens te trachten in onmenselijke tijden
mens te blijven…..mens te zijn


t.g.v. de Dodenherdenking 4 mei 2015

Karel Leeftink
(stadsdichter Middelburg)

 

Van Klassiek tot Populair 2016

Van Klassiek tot Populair

De Werkgroep Van Klassiek tot Populair organiseert en coördineert optredens van meerdere kleine muziekgezelschappen met verschillende achtergronden en genres die met mini-uitvoeringen op bijzondere locaties de kunstroute levendig maken.

Op 6 maart 2016 is het weer zover! Naast de gebruikelijke gastvrijheid van alle deelnemers aan de Kunst & Cultuurroute heeft de werkgroep Van Klassiek tot Populair ook weer uitgepakt met mini-concertjes op verrassende plaatsen overal in de binnenstad. Dit jaar ziet het programma er als volgt uit:

vergeten gaat vrij vlot vandaag

vergeten gaat vrij vlot vandaag
de dag omdat het verleden
met de tijd steeds langer wordt meer inhoud krijgt
kort door de bocht er meer valt te vergeten 

wat niet wil zeggen dat ik vergeet
ook dingen te onthouden
hoewel ik soms niet goed meer weet
of ik daarbij dingen vergeet
die anders blijven zouden 

zo had ik een herinnering
ooit aan vergane dagen
waarbij ik dacht dat het zo was
zoals ik het onthouden had
maar dat bij nader inzien wat
te veel te lijden had gehad
van tijd gebonden schade 

er was wat af vergeten dus
maar ook wat bijgekomen
met andere herinnering gehutst
dagdromen erdoor heen geklutst
gekleurd vervaagd om goedgemutst
misschien ook voor mijn zielerust
wat zaken te vermooien

kortom, het was echt een ratjetoe
van eens geleefd verleden
het was voor mij een les een leer
sindsdien onthoud ik weinig meer
tracht alles te vergeten 

Karel Leeftink
(stadsdichter Middelburg)