instagram57facebook 

Stadsdichter Aschwin van den Abeele

Aschwin van den Abeele, die tevens directeur-bestuurder is van Welzijn Middelburg en Poppodium De Spot, wil als Stadsdichter de Middelburgers een spiegel voorhouden, ze aan het denken zetten. Door op poëtische wijze dát te benoemen dat buiten de vanzelfsprekendheid ligt. Zaken of gevoelens die net onder de oppervlakte liggen maar grote waarde kunnen hebben voor de manier waarop we met elkaar omgaan.
Daarnaast wil hij zich inzetten om poëzie zichtbaarder te maken en ziet hij mooie kansen in een versterkende samenwerking met andere kunst- en culturele disciplines